Güncelurfa.com - Şanlıurfa ve Güneydoğu'nun Güncel Haberleri - Güncelurfa.com - Şanlıurfa'nın Güncel Haberleri
Advert
Advert

İşte Büyükşehiri'in erelden Kalkınma Modelin'de Turizm Planı

Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa için hazırladığı Yerelden Kalkınma Modeli'nin detayları belirlendi. 7 ana başlıktan oluşan planlama için STK'lar, akademisyenler, turizm işletmeleri, iş insanları ve esnaf grupları ile buluşmalar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, model kapsamında ortak akılla hareket etmeyi amaçlıyor. İşte Büyükşehir'in ilk konu başlığı Turizm.

İşte Büyükşehiri'in erelden Kalkınma Modelin'de Turizm  Planı
Bu içerik 329 kez okundu.
Advert

Büyükşehir Belediyesi, Yerelden Kalkınma Modeli ile Şanlıurfa'da yeni bir dönemi başlatıyor.
Şehir merkezi ve tüm ilçelere alt ve üst yapının yanı sıra arıtma tesisleri, prestij caddeleri, katı
atık tesisleri, spor kompleksleri, semt pazarları, havuzlar, kadın destek merkezleri ve nice ilk
sayılacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan
kaynakları, şehircilik ve doğal kaynaklar olmak üzere 7 başlık altında yine Şanlıurfa geleceğine
ışık tutacak projeleri ile gündemi belirleyecek.
TURİZMDE NELER YAPILACAK
Türkiye'de örnek belediyecilik anlayışını bir kez daha sergileyecek olan Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, Yerelden Kalkınmada "Şanlıurfa Modeli"nin ilk konusunu Turizm olarak belirlendi.
9 alt başlık halinde hazırlanan Turizm planında A'dan Z'ye tüm ayrıntılara yer veren
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini arttırmak için içerisinde kadınlar, iş
adamları, esnaf grupları, farklı sektörel alanlar ile ilçe halkını kapsayan geniş bir kitle ile bu
alanda kalkınmayı amaçlıyor.
1 - ÇARŞILAR SEKTÖREL BAZDA SINIFLANDIRILACAK
Büyükşehir Belediyesi, daha önce 21 meslek grubuna tahsis ettiği ihtisas alanlarına benzer bir
uygulamasını bu kez turizmde faaliyet gösteren orta ölçekli esnaf için uygulayacak. Başta
kapalı çarşı gibi tarihi ve turistik merkezler olmak üzere bu bölgelerde dağınık şekilde yer
alan aktarlar, bakırcılar, terziler, tespihçiler ve kunduracılar gibi işletmeler aynı çatı altında
buluşturulacak.
Yer tahsisi nelerde yapılacak?
Büyükşehir Belediyesi, turizm planı çerçevesinde yapacağı uygulama ile önce tüm meslek
gruplarını ve bu meslekleri icra eden işletmeleri kayıt altına alacak. Turizmde ilk olarak tarihi
ve turistik alanlar içerisinde yer alan mesleklere öncelik verilecek. Kademe kademe
ilerleyecek uygulamada restorasyonu yapılacak hanlar ve çarşılar bu meslek gruplarına tahsis
edilecek. Bunun yanı sıra meslek gruplarını mevcut yerleri uygun görülürse tadilat veya yine
benzeri restorasyon uygulamaları ile daha da elverişli hale getirilecek.
Yer tahsis nasıl yapılacak?
Tarihi alanlarda özellikle tahsis edilecek alanların birbirinden bağımsız veya kopuk noktalarda
olmamasına dikkat edilecek. Turistlerin rahatlıkla izleyeceği bir güzergah içerisinde
planlamalar yapılacak. Faaliyete geçen tüm tahsis alanları gezi rehberlerine eklenecek ve
çarşılar içerisinde yönlendirici levhalarla güzergahlar desteklenecek. Turizm rotası
belirlenecek.
Yer tahsisini kim yapacak?
Meslek grupları ve işletmelerin belirlenmesi, tahsis alanlarının tamamlanmasının ardından
esnaf grupları ile toplantılar düzenlenecek. Esnaf grupları, akademisyenler, Büyükşehir
Belediyesi uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacağı toplantılarda öneriler
sunulacak ve tüm paydaşların ortak akılda hareket etmesi sağlanacak. Başta esnaf olmak
üzere tüm paydaşların vereceği karar doğrultusunda işletmelere yerleri tahsis edilecek.
Uygulama sadece Şanlıurfa il merkezinde mi yapılacak?
Uygulama Şanlıurfa il merkezindeki bölgeleri kapsamayacak. Plan, içerisinde 13 ilçenin
tümünü barındırıyor. 12 bin yıllık geçmişi ile tüm ilçelerinde tarihi ve turistik bölgeleri
bulunan Şanlıurfa'da, tüm ilçeler aynı uygulamadan yararlanacak. İlçe bazında ilçe
belediyeleri ile iş birliği içerisinde olacak Büyükşehir Belediyesi, tüm aşamaları ilçe merkezleri
için de hayata geçirecek. Kalkınma Modelini 13 ilçenin tümüyle ele alan Büyükşehir
Belediyesi, bu uygulaması ile hem sektöre ve turizme katma değer sağlayacak hem de
turistlerin günü birlik ziyaretlerinin yanı sıra uzun süreli Şanlıurfa'da konaklamasına vesile
olacak.
2- SUR İÇİNDEKİ EVLER FONKSİYONLANDIRILACAK VE SUR İÇİ TURİZME KAZANDIRILACAK
Büyükşehir Belediyesi'nin turizm planının bir diğer önemli adımı olacak "Sur İçindeki Evlerin
Fonksiyonlandırılması Ve Sur İçinin Turizme Kazandırılması" uygulaması ise tarihi Urfa Kalesi
ile birlikte ilçelerde yer alan tarihi kale türü yapıların çevresine yönelik olacak. Tarihi yapılar
için şehri ziyarete gelen turistlerin fotoğraf çekerek alanı terk etmesinden çok o yapının
dokusunu yaşaması ve yorumlaması için alanda uzun süre kalmasını amaçlayan bu
uygulamada yapı çevresine turizm gelirini arttıracak konaklama, kafeterya ve yöre mutfağını
tanıtması amacıyla işletmelerin kurulması sağlanacak.
Plan nasıl hayata geçirilecek?
Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak il merkezi bazında tarihi Urfa Kalesi, ilçe bazındaki
örneklerinde ise Siverek Kalesi, Birecik Kalesi, Eyyübiye'deki Mahmutoğlu Kulesi gibi tarihi
yapılar çevresinde planlamalar yapacak. Büyükşehir'in alanında uzman çalışanları ile yine
akademisyenler, şehir planlamacıları, turizm işletmeleri, STK'lar ve yöre halkının da dahil
edileceği çalışmayla planlama içerisinde nerelere konaklama, kafeterya ve yöre mutfağını
yansıtacak işletmeler kurulacağı belirlenecek. Uygulama alanlarının belirlenmesi ile
adreslerde yapılacak tadilat ve restorasyonlara destek verilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu
alanda tadilat ve restorasyonlara verdiği önem kadar sunulan hizmet kalitesinin Şanlıurfa'yı
yansıtacak özellikte olmasına da hassasiyet gösterecek. Hediyelik eşyaların ve sanat değeri
taşıyan ürünlerin de satış yapacakları alanlar ayrıca belirlenecek ve turizm rotasına
eklenecek. Şanlıurfa’ya özgü sanat evlerinin de yer alacağı alanlarda turistler müzik aletlerini
eğitimciler eşliğinde deneyimleyerek satın alabilecekleri mekanlar düzenlenecek. Bölgede
kurulan işletmelere, esnafa, çalışanlara ve rehberlere eğitimler verilecek.
Uygulama nasıl yapılacak?
Belirlenen adreslere işletmelerin kurulması ile birlikte mevcut olan tarihi alanlara yönlendirici
levhalar eklenerek, adresler gezi rehberlerinde yer alacak. Restoran tarzı işletmelerde
Şanlıurfa mutfağına özgü yemeklerin sunumu için teşvik sağlanacak ve aşçılık eğitimleri
verilecek. Aynı uygulama kafe tarzı işletmelere de uygulanacak ve yine işletme sahiplerine
Şanlıurfa yöresine özgü içeceklerin sunulması için eğitimler verilecek. Gastronomi, müzik ve
sanat ürünleri eğitimi turistlere de verilerek değerlerimizin yaşatılması ve tanıtılması
sağlanacak. Büyükşehir, denetimlerini yıl içerisinde rutin olarak sürdürecek.
3- HANLAR İŞLER HALE GETİRİLECEK VE FONKSİYONLANDIRILACAK
Mimari dokusu ve yapısı ile tarihe ışık tutan tarihi hanları da planlama içerisine alan
Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ise ilk olarak 5'i tarihi kapalı çarşılar içerisinde yer almak
üzere toplamda 11 handa yeniden düzenlemeye gidecek. Restorasyonları yapılacak hanlar
daha sonra turizmde aktif olarak kullanılması için ortak istişareden alınacak kararla bu alanda
değerlendirilecek.
Hanların işler hale getirilmesi nasıl olacak?
Şanlıurfa'da yer alan hanlar, ilk olarak aslına uygun olarak yeniden restore edilecek. Restore
edilmesinin ardından her hana farklı bir fonksiyon kazandırılacak. 3 katlı olması özelliği ile
Türkiye'de sadece 3 örneği bulunan Barutçu Han'da yapılan uygulama bu çalışmanın örneği
olarak ortaya çıkıyor. Barutçu Han'ı özüne uygun bir şekilde tekrardan restore ederek
hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, bu hanı Turizm Yönetim Merkezine dönüştürmüştü. Bu
örnekten yola çıkarak diğer hanlarda da benzer restorasyonlar yapacak ve bu alanlar daha
çok meslek gruplarının sektörel bazda sınıflandırılması için kullanılacak. Hanların turizm
alanında tanıtımı için de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımlara ağırlık verilecek.
Hanlar yazılı ve görsel çalışmalarla Şanlıurfa tanıtımı içerisinde yer alacak ve bu tanıtımlar
yurt içi ve yurt dışında yapılarak bölgelere daha yoğun turist ziyaretinin yaşanması
sağlanacak.
Uygulama il merkezi ile mi sınırlı kalacak?
Hanlara yönelik restorasyon çalışması il merkezi ile sınırlı kalmayacak. Yine aynı uygulama
ilçe belediyeleri iş birliği ile tüm ilçelerde yer alan tarihi hanlar için uygulanacak. İlçede yer
alan hanların tanıtımı için de çalışmalar yürütecek olan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'yı 13
ilçesi ile birlikte tanıtmaya yönelik çalışmalar sürdürecek.
4- MÜZİK, GASTRONOMİ, SIRA GECESİ, SUR İÇİ UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA
KONULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK.
Kendi değerlerinin uluslararası platformlarda daha iyi tanınması için festivaller,
sempozyumlar, panel, konferans, buluşmalar ve etkinlikler düzenlemesinin yanı sıra yazılı ve
görsel kaynaklarla tarih, müzik ve gastronomi alanlarında Şanlıurfa adını tüm dünyaya
tanıtmakta ısrarcı olan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli" ile bu alanda
şehre ivme kazandırmayı amaçlıyor.
Müzik sanatında neler yapılacak?
Büyükşehir, müzik alanında; insanlık tarihi ile yaşıt olan müziği, insanlığın ilk adresi olan
Şanlıurfa'da hak ettiği yere getirmeyi planlıyor. Bunun için hali hazırda müzik çalıştayları ve
etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, akademik anlamda daha geniş katılımlar
sağlayarak kaynak bakımından daha geniş bir alana hitap edecek. İçerisinde müzik sanatına
yer veren her türlü kaynakta Şanlıurfa adını tüm dünyaya yaymayı bilinç edinen Büyükşehir
Belediyesi, bunun yanı sıra geniş kapsamlı bir Müzik Okulu açmaya planlamasında yer
veriyor. Yeni nesle müzik ile ilgili tüm bilgilerin aktarılacağı Müzik Okulu sayesinde sanatçılar
şehri Şanlıurfa, daha nice sanatçılar yetiştirerek gündeme gelecek.
Gençlere yönelik müzik kurslarına da kaldığı yerden devam edecek olan Büyükşehir
Belediyesi, sanatçılarına da sahip çıkarak sanatçılarının yer aldığı yapımlara ve benzeri
prodüksiyonlara destek verecek. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Haleplibahçe'de müzik icra
eden bir müzisyenin
resmedildiği mozaikler şehri Şanlıurfa'da düzenleyeceği müzik festivalleri ile ulusal medya
tanıtımında daha ön plana çıkmayı hedef ediniyor.
Gastronomi alanında neler yapılacak?
Urfa İsotu, Karacadağ Pirinci, Urfa mercimeği ve durum buğdayı gibi daha nice kendi tarımsal
ürünlerini Urfa Sade yağı ve Urfa Fıstığı gibi değerleri ile harmanlayarak 550 çeşit
lezzetoluşturan Şanlıurfa'nın dünya mutfağında hak ettiği saygınlığı ve değeri görebilmesi için
yemek festivalleri, dünyaca ünlü aşçı buluşmaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi,
gastronomi alanında da şehre ivme kazandırmayı amaçlıyor.
Bunun için başta restoranlar olmak üzere yöresel yemek sunumu çeşitliliğini arttırmayı
planlayan Büyükşehir Belediyesi, sunum ve yemek yapımı ile ilgili kurslar düzenleyecek.
İstihdama da büyük katkı sunacak olan planlamada Gastronomi Turizmi Bilinci tamamen
Şanlıurfa nezdinde uygulamaya konulmuş olacak.
5 - BOZOVA'DA SAHİL KENT PROJESİ HAZIRLANACAK
Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan yenileyen ve
600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten Büyükşehir
Belediyesi, Bozova'yı ve Şanlıurfa'yı Türkiye'de örnek gösterilecek projelerden biri ile daha
tanıştıracak.
Büyükşehir Belediyesi, Bozova baraj gölü kısmındaki sahili daha da işlevsel hale getirerek
Şanlıurfalıların kaliteli vakit geçireceği yazlık alanlar hazırlayacak ve bölgeye gelen turistleri
burada misafir ederek kentte kalış sürelerini uzatacak. Urfa mimarisine göre dizayn edilecek
konaklama tesisleri ile birlikte günü birlik ziyaretçi yerine kalıcı turist mantığı Bozova için de
hayata geçirilmiş olacak.
Süreç nasıl işleyecek?
Büyükşehir Belediyesi ilk olarak alanında uzman personelleri ile Bozova sahil şeridini tüm
detayları ile ele alacak. Gerek sahil genişliği bakımından gerek ulaşım gerekse su altı
uygunluğu bakımından en elverişli alanları belirleyecek olan Büyükşehir Belediyesi ardından
özel sektörü de teşvik ederek belirlenen bölgelerde konaklama tesislerinin kurulmasını
sağlayacak.
Tesislerin tamamlanması ile bölge turizmine yönelik yoğun tanıtım atağı başlatacak olan
Büyükşehir Belediyesi, sahil şeridinde çeşitli buluşmalar gerçekleştirerek su sporları
şölenlerine ağırlık verecek. Büyükşehir tüm bunların yanında su altı turizminin geliştirilmesi
için başta Halfeti olmak üzere Bozova'da da çeşitli organizasyonlar düzenleyecek. Dalış
eğitimleri gibi kurslar da düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda Türkiye'nin
önde gelen illeri arasında yerini alacak. Yöre halkının geçim kaynağına balıkçılığı ve hizmet
sektörünü eklenerek bölgenin kalkınması sağlanacak.
6 - KIŞ TURİZMİ CANLANDIRILACAK
Turizm çatısı altında; ören turizmi, tarih turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi gibi tüm
alanlarda planlamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli"nde kış
turizmini de unutmadı. Bunun için Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan bin 919 rakımlı
Karacadağ'ı ilk sıraya alan Büyükşehir Belediyesi, yine bölgeye yoğun turist akını yaşanması
ve bu turistlerin günü birlik ziyaretlerinden çok kalıcı olarak bölgede kalmasını sağlamak
amacıyla tesisleri daha da geliştirmeyi planladı.
Karacadağ'a yönelik beton yol uygulamasını geçtiğimiz yıl tamamlayan Büyükşehir Belediyesi,
turizme yönelik hizmet verecek her türlü tesisi kurmasının ardından Karacadağ Kayak
Merkezi'nin tanıtımına yönelik çalışma başlatacak. Şanlıurfa merkeze 150, Siverek ilçesine ise
60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne yoğun turizm akımı başlatmayı
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Siverek'in bu alandaki gelişimine de ön ayak
olacak. Yöre halkının kalkınması hedeflenen projede Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalıların
spor sahasını genişletecek, vatandaşların hafta sonları kaliteli zaman geçirebilecekleri
konaklama alanları yapacak, yazlık alan olarak da kullanılabilecek mekanlara imkan verecek.
7 - JEOTERMAL TURİZM MERKEZLERİ GELİŞTİRİLECEK
Zengin yer altı kaynakları ile Şanlıurfa'yı Türkiye'nin Jeotermal Turizm gözdesi haline
getirmeyi "Yerelden Kalkınma Modeli" içerisine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 35
kilometrelik yol güzergahını yeniden asfaltladığı Karaali'yi dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.
Türkiye'deki örneklerine nazaran daha yüksek kalitede minarel bulunduran Karaali'deki
Jeotermal sudan en iyi şekilde yararlanmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki
turizme canlılık getirecek. Büyükşehir bunun için ilk olarak bölgede alt yapı çalışmalarını
tamamlayacak ve alanlara hitap eden ilgili kuruluşlarla iletişime geçerek bölgeleri tesisleşme
için parsellere ayıracak. Ardından belirlenen arazilere tesislerin kurulması için yurt içinde iş
adamları bölgeye teşvik edilecek. Büyükşehir diğer tüm turizm alanlarında olduğu gibi
Jeotermal Turizmde de tanıtım atağına ağırlık vererek bölgeye turist gelmesine ön ayak
olacak. Sağlık turizminde hizmet kalitesi arttırılacak ve diğer konularda olduğu gibi eğitimler
verecektir. Bölgenin kalkınmasını hedefleyen bu proje ile yerli halka ve turistlere sosyal
imkanlar sağlanacak.
8 - TARİHİ ALANLARDAKİ MAĞARALAR TURİZME KAZANDIRILACAK
Dünyanın en büyük nekropol alanı olan Urfa Kalesi, Haleplibahçe, Kızılkoyun bölgelerinde
hayata geçirdiği projeleri ile tarihi gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, burada ortaya
çıkan kaya mezarlarını ve mozaikleri en iyi şekilde tanıtabilmek için mağara turizmine yeni
modelde ağırlık verdi.
Kale eteğinde 72, Kızılkoyun'da ise 61 olmak üzere 133 kaya mezarı ve çok sayıda mozaiğin
Şanlıurfa turizmine katkı sağlamasına vesile olan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma
Modeli"nde tüm bu değerlerini turizmle birleştirecek. Sadece bu alanlarda değil şehrin diğer
bölgelerinde yer alan mağaralara da el atacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu yerlerin butik
otel ve restorana dönüştürülmesine destek verecek. Korunması gereken alanlar belirlenecek
ve açık müze alanına dahil edilecektir. Rehberler eşliğinde gezilecek mağaralar turistlerin
ziyaretiyle bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmaya vesile olacak.
9 - FESTİVAL VE ETKİNLİKLER YOĞUNLAŞTIRILACAK
Tarih, kültür ve müzik alanlarında Şanlıurfa'nın geçmişine ışık tutacak bir çok organizasyon
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda yurt içi ve yurt dışından yüzlerce akademisyeni
Urfa'da buluşturdu. Akademik buluşmalarda "Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet
Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu", "Uluslararası Mozaik Çalıştayı" ve "Uluslararası
"Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu" gibi nice programlar düzenleyen İsot
Festivali ve Urfa Yemekleri festivalleri ile de ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, yeni
dönemde bu çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak. Büyükşehir, tanıtımlar sayesinde
ürünlerine pazar alanı bulacak olan iş dünyası ekonomik kalkınmasını yerelden başlatmış
olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hekimlere askerlik düzenlemesi
Hekimlere askerlik düzenlemesi
Göbeklitepe'ye Gitmeyen Kalmasın
Göbeklitepe'ye Gitmeyen Kalmasın