Güncelurfa.com - Şanlıurfa ve Güneydoğu'nun Güncel Haberleri - Güncelurfa.com - Şanlıurfa'nın Güncel Haberleri
Advert
Advert

Şanlıurfa Kent Konseyinden Rektör Çelik'e Öneriler

Şanlıurfa Kent Konseyi, 11 Ocak 2019 günü; Başkan ve Yürütme Kurulu-Kadın Meclisi-Engelliler Meclisi-Gençlik Meclisi temsilcileri ile birlikte Harran Üniversitesi’ndeki Kent Konseyi çalışma arkadaşlarına nezaket ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Şanlıurfa Kent Konseyinden Rektör Çelik'e Öneriler
Bu içerik 256 kez okundu.
Advert

Prof. Dr. Abdullah Ekinci, Doç. Dr. Dursun Çadırcı,
Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Doç. Dr. Mahmut Kaya, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Esra Siverekli’ye ziyaretlerinin ardından yeni Rektörümüz Mehmet Sabri
Çelik’i ziyaret ettiler.
Başkan Erkan Sözen, “Kent Konseyi olarak Üniversitemize katkı sunmak ve
üniversite - kent işbirliğinin artırılması yönündeki önerilerini dile getirdi. Rektör
Çelik'in konuya hakim olduğu, tecrübesi ve heyecanı ile Şanlıurfa’ya ve
eğitimine katkı sunacağına inandığını belirterek Sayın Rektörümüze yapacağı
çalışmalarda başarılar dileriz" dedi.
İşte Şanlıurfa Kent Konseyi'nin Üniversiteye önerileri:
1. Üniversitemiz kentin paydaşlarıyla (belediyeler ve diğer kuruluşlarla)
birlikte hareket etmelidir. Kendisini hizmette ortak görmelidir. En temelde
üniversite şehir iş birliği birinci hedef olmalıdır.
2. Sivil toplum örgütleriyle ilişkilerinde hepsine eşit mesafede olmalı; görev
değerlendirmelerinde liyakate önem verilmelidir. Kurulduğu günden bu
güne sıkıntıların başlıca sebebinin bu konuya dikkat edilememesi olduğu
unutulmamalıdır. Uzun yıllardır Üniversitemiz çeşitli grupların birbiriyle
rekabet ettiği, yok sayma ( çalıştığı ekip dışındakileri görmeme ) gibi
parçalanmış bir görünüm arz etmektedir. Dolayısıyla sizlerin yönetiminde
öncelikli olarak tüm akademisyen ve idari yapının, bir üniversite ruhuyla
hareket etmesi, yönetici atama ve seçme inisiyatiflerinin bu doğrultuda
yapılması, liyakat ve ehliyetin somut bir şekilde faaliyetlere yansıması
gerekmektedir.
3. Üniversitemizin Türkiye’deki diğer üniversiteler arasındaki sıralamasında
pek iyi bir durumda olmadığı malumdur, bu anlamda akademisyenlerin
yayın yapma araştırma yapma konusunda cesaretlendirilmesi ve
mümkünse ödüllendirilmesi gerekir.
4. Şehrimiz aynı zamanda 600.000’e yakın Suriyeli göçmen barındırıyor,
üniversitemizde bu konuda araştırma yapmış hocalarımız ile işbirliği
yapılmalı sorunlar yazılı olarak raporlaştırmalıdır. Kentin dönüştürdüğü
göçmenlere karşılık, geldiğimiz süreçte göçmenlerin dönüştürdüğü bir

kent biçimiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bir diğer ifadeyle; başka illerden
gelen öğrencilerimiz ve kırdan kente veya komşu ülkelerden savaş
nedeniyle kentimize gelen göç, temelde siyasi, sosyal ve ekonomik
problemlerden kaynaklanan zorunlu bir süreç olduğundan ve kente
gelenler uyum sağlamak zorunda iken; kentsel mekânları kendi beklenti
ve ihtiyaçları çerçevesinde dönüştürmeye başlaması da kentin bütün
yapılarına olumsuz etki yapmaktadır. Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve
toplumsal yapısında meydana gelen değişimler açısından bakıldığında,
üniversiteler kentsel kalkınma ve gelişmenin anahtar kurumlarıdır.
Kentimizdeki bu problem en başta üniversitemizin etkinliği ile
çözümlenmelidir.
5. Üniversitede kentin beyni olan bilgi ve dokümanların toplanıp saklandığı
‘kent arşivini-kentimizin bilgi deposunu’ yerel yönetimlerle birlikte
oluşturmalıdır/paylaştırmalıdır.
6. İşlevsel olan ve halkın ihtiyaçlarına cevap veren, kentin sorunlarıyla
halkın sorunlarına cevap üreten bir üniversitenin hayata geçirilmesi
gerekir.
7. Üniversite geleceğimizi şekillendirecek gençlerin yetiştirdiği bir
kurumdur. Bu manada onların maddi ve manevi olarak geleceğe
hazırlanması gerekir. Öğrenci yurtlarımızın öğrenci sayısı için yapılmakta
olan yeni projeler sevindiricidir ama yetersizdir. Bu konuda acilen
geleceğe dönük çalışmalar yapılmalıdır.
8. Üniversitemiz; tarihi ve kültürel dokusu ile kendine özgü sosyolojik bir
yapısı olan kentimizin marka değerine pozitif boyutta katkı sağlamalıdır.
Bu anlamda kendisi de (araştırma ve eğitim-öğretim açısından)
markalaşan bir kent üniversitesi olmalıdır. Markalaşan bir kent
üniversitesi, bulunduğu kentin global ölçekte erişilebilirliğine ve uluslar
arası tanınmasına bir değer katabilir.
9. Üniversitenin toplumsal sorumluluğu gereği kentimizin tarihi, doğası ve
kültürel varlığını geliştirecek/keşfedecek bir görev üstlenmelidir.
10. Özellikle kültürel işlevler açısından bakıldığında, üniversitemizin
gerçekleştirmesi gereken akademik, kültürel ve sanatsal etkinlikler kentin
gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Kent-üniversite etkileşimi artırılmalıdır.
Üniversite öğrenci ve öğretim üyeleriyle, kentin kültürel yaşamına
hareketlilik kazandırmalıdır.
11. Çevre-enerji ilişkisi ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi konularda
projeler üreterek kentte yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir misyon

üstlenmelidir. Bu misyonun yürütülmesindeki akademik önderlik
kentimizde yaygın bir bilinçlilik düzeyi oluşturacaktır.
12. Ne yazık ki üniversitemiz şehrin hayli dışındadır. Kente uzaklık ve
zihinsel bariyerler üniversitenin kente karşı görevlerini yerine getirmesine
engel olmaktadır. Bu engel /sorun bir şekilde aşılmalıdır. Çünkü, kentle
ve kentin değerleriyle ilişki kuramayan üniversitenin, ne kentin
gelişmesine ne de ülke ve dünya meselelerine bilimsel anlamda temas
edebilmesi mümkün değildir.
13. Üniversitemizin toplumsal katkı konusunda çalışmalar yapmasının
yanında kentlimizin üniversite algısı üzerinde çalışılmalıdır. Beklenti
kenti geliştirmesi ve kalkındırması sürecinden öğrencilerin gelip geçici
misafirler gibi görülmesi bakış açısı değiştirilmelidir. Üniversitelerin
sağladığı faydalar ‘bireysel, sosyal ve ekonomik’ olarak üç ana grupta
toplanmaktadır. Bu faydalar karşılıklıdır. Üniversiteler bireye, topluma,
şehre katkılar yarattığı gibi bireyler, toplum ve şehir de üniversitelerin
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu karşılıklı ilişkinin kurulması ve
geliştirilmesi süreci topyekûn gelişmenin de anahtarı konumundadır. Kent
sakinleri/kentsel aktörler ile üniversite birbirine açık ve destekleyici
olduğu oranda gelişme de hızlanacaktır.
14. Üniversite kentin esnaf ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak sahip
olduğu bilgi ve birikimi aktarmalı, daha verimli ve etkin olmalarına
katkılar sağlamalıdır.
15. Üniversite kentte nitelikli insan gücü yetiştirme, girişimci sınıfı
geliştirme, tasarruf eğilimlerini etkileme, fırsat eşitliğini hazırlama, gelir
dağılımını etkileme, milli birlik-beraberliği sağlama gibi olumlu etkilerin
oluşmasında öncü olmalıdır.
16. Bölgenin kalkınmasında itici güç misyonuna katkı verecek çalışmalar
yürütülmesi, özellikle konferans-panel-sempozyum vb. düzenlenmesi ile
ilimizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayabilecektir.
17. Halka yönelik mesleki kurslar düzenlenebilir. Halka yönelik eğitimlerin
planlanması üniversite ile halkımız arasında iletişim ve etkileşimi
arttıracak olup kentin gelişimine katkı sağlayacaktır.
18. Üniversite içindeki sosyal alanların gerek sayı gerek kalite yönünden
arttırılarak hem halka hem de çalışanlara daha iyi bir ortam sağlanabilir.
Bir kaç örnek verecek olursak; lojman sayısı ve spor aktiviteleri yapılacak
tesisler arttırılabilir, daha büyük alışveriş merkezleri, anaokulu-ilk ve
ortaokul-lise açılabilir. Ulaşım daha da kolaylaştırılabilir. Böylece

kentimize/üniversitemize/hastanemize dışarıdan gelen personelin başka
illere gitmemesi için cazibe oluşturulabilir.
19. Kent içinde Üniversite Hastanesi semt poliklinikleri açılması merkez
hastanenin yoğunluğunu azaltabilir.
20. Yapılan bilimsel çalışmalarda kentin sorunlarına-kültürüne-tarihine-
turizmine-ticaretine-siyasetine-eğitimine öncelik verilerek bu tür
çalışmalar özendirilmelidir.
21. İlimiz bir tarım şehri olup üniversitemizin şehrin tarımına çok boyutlu
yoğunlaşması ve mutlaka sahada da önderlik etmesi gerekir
22. 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Böyle büyük bir sorumluluğu
yapacağı çalışmalarla; diğer kurumlarla birlikte Üniversitemiz de
paylaşmalıdır. Üniversitemizin yapacağı bütün etkinliklerde; Göbeklitepe-
Mozaiklerimiz-Balıklıgöl vb. görselleri ön plana çıkarmasını bekliyoruz.
Ekte sunduğumuz “Tarih-Turizm-Kültür-Gastronomi Çalışma Grubu”nun
hazırladığı önerilerden faydalanarak bu alanda üzerine düşeni yapmasını
bekleriz.
https://www.sanliurfakentkonseyi.org.tr/icerik/116/sanliurfa-kent-
konseyinden-turizm-sektoru-ile-ilgili-oneriler
23. Engelliler için engelli dernekleriyle işbirliği yapılarak danışmanlık
hizmetleri alınabilir. Üniversite ve tüm ilgili bölümlerde engelliler için
erişebilirlik seminerleri verilip gereken tadilatlar da yapılabilir. Birlikte
yaşama kültürümüz daha da artar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yılda 13,6 milyar doları kilo vermek için harcıyoruz
Yılda 13,6 milyar doları kilo vermek için harcıyoruz
İngiltere’de 25 kedinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltında
İngiltere’de 25 kedinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltında